پنجشنبه 23 آبان 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 11:33 ویرایش : ‎1398/08/22 17:37 بازدید: 2181

(103) 33690666    013  : شماره تماس اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان

(125) 33690666    013 : شماره فکس

آدرس : گیلان ، رشت،کیلومتر 4 جاده تهران ، ساختمان مدیریت بحران، اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان    

دولت و ملت همدلی و همزبانی