شنبه 16 آذر 1398

جلسه بررسی مشکلات ناشی از برداشت مصالح در شلمان­رود

نسخه چاپی بازدید: 87

جلسه بررسی مشکلات ناشی از برداشت مصالح در شلمان­رود به ریاست مهندس مقدم معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری و با حضور مهندس اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان و اعضای مدعو تشکیل گردید، در این جلسه مهندس مقدم در خصوص تأثیر کلی و نامطلوب برداشت ها بر بستر و حریم رودخانه نکاتی را متذکر شده و برداشت از رودخانه­ها و تأمین مصالح مورد نیاز عمرانی در استان را مشکلی بزرگ قلمداد نمودند، معاون هماهنگی امور عمرانی در ادامه افزود: بسیاری از راه­ها، شریان­های حیاتی و تأسیسات مهمّ استان در حاشیه رودخانه­ها واقع شده که به طور مستمر متأثر از طغیان رودخانه­ها هستند که شلمانرود نیز از این امر مستنثنی نیست، مهندس مقدم تهیه نقشه و مشخصات توسط آب منطقه­ای را مهم دانسته و هر گونه اقدام به برداشت را در قالب شیوه­نامه ممکن دانستند.

ایشان ادامه دادند، در مکان­هایی که نیاز به تثبیت بستر و حفظ مزارع و دیواره­های حاشیه رودخانه می­باشد لازم است ابتدا به انجام آنها مبادرت شود.

در ادامه جلسه مهندس اسلامی مدیرکل مدیریت بحران: ضمن تشریح موضوع جلسه با اشاره به ایجاد نارضایتی عمومی راه کار منطقی پیشبر کار را همکاری و تفاهم کلی با در نظر داشتن شیوه نامه دانست.

نماینده اهالی منطقه نیز که در جلسه حضور یافته بودند به پاره­ای از مشکلات پدیدار شده در حاشیه رودخانه پرداختند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی