پنجشنبه 31 مرداد 1398

حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری در شهرستان صومعه سرا

نسخه چاپی بازدید: 40

مهندس رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری جهت رسیدگی به برخی مشکلات ناشی از حوادث در شهرستان صومعه سرا حضور یافتند. ایشان پس از بازدید از تأسیسات و مناطق آسیب دیده ناشی از سیل و رانش، با حضور در جلسه فرمانداری اولویت بندی اقدامات قابل انجام را مهم دانسته و در خصوص تسریع در اجرای پروژه هایی که بسترهای آماده ای دارد تأکید کردند. ضمناً در این بازدید روسای گروه امور حوادث غیرمترقبه، امداد و نجات و مطالعات ایمنی و بازسازی، مدیرکل مدیریت بحران را همراهی نمودند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی