جمعه 26 مهر 1398

بررسی پروژه های عمرانی مدیریت بحران رودسر با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان

نسخه چاپی بازدید: 51

مهندس رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران با حضور در جلسه مدیریت بحران شهرستان رودسر و بازدید از پروژه های مدیریت بحران پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. ایشان با تأکید بر زمان اندک باقیمانده تا پایان سال مالی از دستگاه های اجرایی مرتبط خواست با جدّیّت و تلاش از فرصت پیش رو نسبت به انجام کار شتاب کنند. مهندس اسلامی تأکید کرد امکان جابجایی عنوان و اعتبار پروژه ها دیگر وجود نداشته و اعتبارات باید صرفاً در محل مربوطه هزینه گردد.

در این جلسه همچنین مسئولین شهرستانی گزارشی از عملکرد حوزه وظیفه خود ارائه دادند. آقای دکتر اسمعیل پور فرماندار رودسر نیز در این جلسه مشکلات فراروی شهرستان را بر شمرده و بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به مدیران شهرستانی توسط ادارات کل و سازمان ها تأکید کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی