دوشنبه 1 مهر 1398

حضور مهندس رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استان در همایش ملی مدیریت سیلاب

نسخه چاپی بازدید: 16

با حضور نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور زاهدی استاندار قزوین همایش مدیران کل مدیریت بحران استانداری های سراسر کشور در روز سه شنبه مورخ 12/06/1398 برگزار گردید. در این همایش که با هدف شناسایی تهدید و نیز ارزیابی میزان آسیب پذیری جامعه، نیاز سنجی آموزشی مدیران بحران در سطوح مختلف، شیوه های نظارت و کنترل بر فعالیت های مرتبط با کاهش مخاطرات، چگونگی اجرای طرح ها و برنامه های مقابله با بحران و بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در کاهش آسیب ها آغاز شد؛ رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران در این همایش دو روزه حضور یافتند.

اعلام هشدار، تخلیه و اسکان اضطراری، شیوه های صحیح مدیریت منابع، چگونگی ایجاد نظم و امنیت، مهار آتش و نجات قربانیان و آسیب دیدگان در هنگام بحران، نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی بحران، تبیین جایگاه گروه های آسیب پذیر و طراحی الگوهای مناسب مقابله و مراقبت های پزشکی از جمله سرفصل های مورد بحث در این همایش دو روزه بوده است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی