شنبه 16 آذر 1398
بررسی پیش نشانگرهای زلزله و لغزش لایه های زمین

جلسه بررسی پیش نشانگرهای زلزله و لغزش لایه¬های زمین با حضور رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران

نسخه چاپی بازدید: 40

جلسه ای به ریاست مهندس اسلامی مدیرکل محترم مدیریت بحران و با حضور رئیس لرزه نگاری استان، و نمایندگان دستگاه­های مدعو در محل اداره کل مدیریت بحران برگزار شد، در این جلسه مهندس اسلامی مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به وجود گسل­های فعال و لرزه­خیز بودن استان همچنین تراکم بالای جمعیّتی و جمعیّت شناور در استان اهمیّت موضوع را برشمرده و لزوم نگاه مهندسی و فنی به آن را مورد تآکید قرار دادند، در این جلسه دکتر شجاع انصاری (پژوهشگر و دکترای زمین شناسی از دانشگاه شیراز) به عنوان مدعو ویژه پیرامون موضوع مطالبی را ارائه نمودند  که متعاقب آن نمایندگان هر یک از دستگاه­های مدعو مطالبی از قبیل: گسل­های موجود و احتمالی استان، وضعیت ایستگاه­های لرزه نگاری، عملکرد شتابنگارها و برنامه توسعه آنها، وضعیت جوی و بارش­ها، کمیّت و کیفیّت باران­نگارها  و... عنوان داشتند، همچنین در این جلسه بر گسترش شبکه­های شتابنگار و ایجاد  ایستگاه لرزه نگاری در منطقه ماسوله مطرح و مورد تأکید واقع شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی