پنجشنبه 23 آبان 1398
بازدید رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از بخش اسالم و روستای آسیب دیده از سیل 20 و 21 مهر ماه

بازدید مدیرکل مدیریت بحران استانداری با مجموعه روسای گروه پیشگیری و بازسازی و بازتوانی به اتفاق فرماندار شهرستان تالش

نسخه چاپی بازدید: 35

بازدید مهندس اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری با مجموعه روسای گروه پیشگیری و بازسازی و بازتوانی به اتفاق سیدعیسی مهدوی فرماندار شهرستان تالش و اعضای شورای شهر و شهردار از بخش اسالم روستای آسیب دیده از سیل 20 و 21 مهر ماه 1398

دولت و ملت همدلی و همزبانی