پنجشنبه 23 آبان 1398
حضور رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران در کلاس یک هفته ای در شهر پکن؛ چین

کارگاه آموزشی آسیا- استانبول درشهر پکن، چین

نسخه چاپی بازدید: 20

حضور مهندس رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استان در کلاس یک هفته ای 05 الی 11 آبان ماه 1398 شمسی برابر است با 27 اکتبر الی 02 نوامبر سال 2019 میلادی در کارگاه آموزشی آسیا، استانبول در شهر پکن چین با عنوان فرآیند مدیریت خطر در بلایای طبیعی

دولت و ملت همدلی و همزبانی