پنجشنبه 23 آبان 1398

معرفی مدیرکل

نسخه چاپی بازدید: 3846

 

رضا اسلامی – مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان

 سوابق تحصیلی :

 کارشناسی ارشد عمران با گرایش (مکانیک خاک و پی) از دانشگاه گیلان

کارشناسی عمران

متولد: یک هزار و سیصد و چهل و سه

تلفن: (103) 013-33690666

  

سوابق اجرایی :

- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از (1397 تا هم اکنون)؛

- فرماندار سیاهکل (1397-1394)؛

- با حفظ مسئولیت دبیری شورای هماهنگی ترافیک استانداری، مدیر حمل و نقل ترافیک (1394)؛

- دبیر شورای هماهنگی ترافیک استانداری(1396-1394)؛

- شهردار رودسر (1384)؛  

-  کارشناس، مسئول فنی و معاون شهردار رودسر (1384-1374)؛

 

 

 

 

 

 

مدیرکل
دولت و ملت همدلی و همزبانی